Кинезиотейпинг подготовка на кожата и оформяне на кинезиологичната лента

Кинезиотейпинг подготовка на кожата – Kинезиологични ленти ръководство за правилно приложение, подготовка на кожата и оформяне на кинезиологичната лента

Кинезиотейпинг подготовка на кожата

Кинезиотейпинг подготовка на кожата
Кинезиотейпинг подготовка на кожата

Кинезиотейпинг подготовка на кожата – Приложение

За правилното поставяне на лентите върху кожата препоръчваме помощ от второ лице кинезитерапевт. При използване на тейпинга е необходимо предварително напрягане на конкретната зона на тялото.

Указание: Краищата на продукта (захващането) винаги се залепват без напрежение.

Кинезиотейпинг подготовка на кожата

Важно! Непосредствено преди поставяне на лентата не нанасяйте крем или друго козметично средство.

 1. Определете мястото от тялото, което ще се лекува.
 2. При силно окосмяване избръснете участъка.
 3. Почистете зоната на тялото със средство, разтварящо мазнини (например сапун или дезинфектант за кожа).
 4. За приложение на лентата кожата трябва да е суха.

Важно! Зоната на тялото следва да е чиста, без мазнини и суха.

 

Кинезиотейпинг подготовка на кожата
Кинезиотейпинг подготовка на кожата

 

Кинезиотейпинг подготовка на кожата – оформяне на кинезиологичната лента

 1. Измерете необходимата дължина на артикула за третираната зона на тялото.
 2. Отрежете част от тейпинга.
 3. Заоблете ъглите на артикула с ножица (фиг. А и В).

 

Могат да се изрязват следните форми:

 • I-образна форма (фиг. C)

Отрежете нужната дължина от кинезио лентата и заоблете ъглите.

 • Y-образна форма (фиг. D)

1.Отрежете нужната дължина от кинезиотейпинга.

2.Прегънете го по дължина, за да получите средна линия.

3.Отрежете с ножицата малко парче по средната линия.

4.Заоблете ъглите.

 • Панталон (фиг. Е)

1.Отрежете нужната дължина от артикула.

2.Прегънете го по дължина, за да получите средна линия.

3.Срежете с ножицата две трети от дължината по средната линия.

4.Заоблете ъглите.

 • Мигли (фиг. F)

1.Отрежете нужната дължина от артикула.

2.Обърнете артикула така, че да виждате предварително очертаните линии на хартията.

3.С ножицата направете прорези на еднакво разстояние на две трети от дължината на артикула.

4.Заоблете отделните ъгли на прорезите.

Може да видите и другите ни публикации, които се намират в категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни!

Очаквайте скоро още полезни статии за поставянето на кинезио тейпа на различни части от тялото с подробни схеми и специални видео материали на български език, специално за Вас!