Кинезиотейпинг на рамене и лопатка

Кинезиотейпинг на рамене и лопатка – ръководство за правилното поставянето на кинезиологични ленти на рамене и лопатка

Кинезиотейпинг на рамене и лопатка

Кинезиотейпинг на рамене и лопатка
Кинезиотейпинг на рамене и лопатка

Препоръчваме при силни болки кинезио лентите да се поставят от специалист кинезитерапевт!

Кинезиотейпинг на рамене и лопатка

Кинезиотейпинг на рамене и лопатка – Отделяне на хартията

Подложката на артикула е хартия, която трябва да се отдели. Можете да скъсате хартията или да развиете артикула от хартията.

Важно! Не докосвайте лепящата повърхност на артикула, в противен случай се губи сцеплението му.

  • Скъсване на хартията:

1.Вземете отрязаната лента.

2.Издърпайте двата края, докато хартията се скъса (фиг. G).

3.Отделете хартията в единия край на артикула (фиг. H).

  • Навиване на артикула от хартията:
  1. Вземете отрязаната лента.
  2. Внимателно с показалеца развийте единия й край от хартията (фиг. I).
  3. Задръжте развития край и изтеглете артикула от хартията (фиг. J).

Кинезиотейпинг на рамене и лопатка – Поставяне

Кинезиотейпинг на рамене и лопатка – Вариант 1

Указание: За целта второ лице трябва да Ви помогне за залепване на артикула.

 

Вариант 1 Индикация: При наранявания/възпаления на супраспиналния мускул и сухожилието му.

1.Разгледайте разположението на мускулите на раменете и определете зоната на тялото.

2.Подгответе лента в I-образна форма.

3.Завъртете и свийте зад гърба ръката си, на чието рамо трябва да се залепи лента.

4.С леко опъване залепете артикула върху рамото, по продължение на горната периферията на плешката (фиг. L).

Кинезиотейпинг на рамене и лопатка – Вариант 2

Вариант 2 Индикация: За подсилване на усещането за стабилност и подвижност на раменната става.

1.Разгледайте разположението на мускулите на раменете и определете зоната на тялото.

2.Подгответе две ленти в I-образна форма.

3.Залепете първата лента силно опъната върху рамото от горната страна.

4.Залепете втората лента върху рамото странично (фиг. M).

Кинезиотейпинг на рамене и лопатка – Видео

Нагледно описание на различните видове приложение ще намерите в следното видео

Може да видите и предишните ни публикации, които се намират в категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни!

Очаквайте и следващите ни публикации!